Opmeten

Bij uitvalschermen is het gebruikelijk dat het scherm op de dag (op de muur) gemonteerd wordt. Meet de breedte tussen de muur en tel daarbij de door u gewenste overlapping bij op (advies 2x25 cm). Voor het bepalen van de uitval meet u de hoogte van het raam gedeeld door 2+20 cm. Vermeld op uw order eerst de breedte maat dan de uitval. Bepaal de bedieningssoort en de bedieningskant. Deze is altijd van buiten gezien (ook als betreft het een binnenbediening). Geef tevens aan of de bediening binnen of buiten is.

Uitvalscherm Breedte opmeten Uitvalscherm Hoogte opmeten
Breedte opmeten uitvalscherm Hoogte opmeten uitvalscherm