Maatnemen

Maatnemen op de muur

Meet de breedte tussen de muur en tel daarbij de door u gewenste overlapping bij op. (advies 2x6 cm). Ondanks dat de geleiders 3 cm breed zijn wordt 6 cm per zijde geadviseerd omdat tussen het doek en de geleider een kier van ±12 mm bestaat (zijdelingse zoninval) en omdat bij minimale overlap het risico van scheuren van de stenen bestaat (bij bevestiging). Voor het bepalen van de hoogte bij montage op de muur meet u de hoogte tussen de muur en waterslag (vensterbank) + bakhoogte +3 cm. Voorbeeld: type 85 hoogte tusssen muur en waterslag =220 cm+8,5 cm+3 cm =231,5 totale hoogte. de 3 cm extra wordt geadviseerd omdat de onderlat niet in de bak verdwijnt in gesloten stand en om de geleiders iets onder de waterslag (vensterbank) te laten steken. Maatnemen op het kozijn. Meet de breedte van het kozijn en trek daar de door u gewenste speling vanaf (advies -1 cm). Voor het bepalen van de hoogte bij montage op het kozijn meet u de totale kozijnhoogte en trekt u daar de gewenste speling vanaf (advies -0,5 cm). Bij plaatsing op het kozijn is het mogelijk dat de bak van binnen zichtbaar is en dat eventuele naar buiten draaiende ramen niet meer geopend kunnen worden. Onderlat steekt onder de bak uit! Bepaal de bedieningssoort en de bedieningskant. Deze is altijd van buiten gezien, ook al betreft het een binnenbediening. Geef tevens aan of de bediening binnen of buiten is.

Let bij het maatnemen op onderstaande punten:

  • De opgegeven maat is altijd inclusief geleiders en inclusief bovenbak.
  • Vermeld eerst de totale breedte en dan de totale hoogte.
  • Zijde van bedienen is altijd van buiten gezien ook al betreft het een binnenbediening.
  • Geef altijd aan of de bediening binnen of buiten moet komen. Indien u niets aangeeft gaan wij uit van een buitenbediening.
  • De bediening bevindt zich uiterst rechts of links van de screen. Let er bij een binnenbediening op of deze wel te plaatsen is. Houd daarbij rekening met bijv. de draaicirkel van een windwerkkastje, aanwezigheid van stopkontakten bij elektrische bediening, bereikbaarheid van de bediening etc.
  • Indien een screen gelijk met/boven het plafond geplaatst wordt dient te worden gecontroleerd of de bediening naar binnen geboord kan worden. Laat de bak eventueel iets zakken. Let op naar buitendraaiende ramen!

* De in dit formulier geadviseerde door u op te nemen maten zijn gemiddelden. In specifieke gevallen kan of moet hiervan afgeweken worden. Derhalve kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.