Maatnemen

Maatnemen op de muur:

Meet de breedte tussen de muur en tel daarbij de door u gewenste overlapping bij op (advies 2x5,5 cm). Voor het bepalen van de hoogte bij montage op de muur meet u de hoogte tussen de muur en waterslag (vensterbank) + bakhoogte +3 cm. Voorbeeld: De hoogte tussen muur en waterslag is 175 cm. De bakhoogte is 18 cm (zie tabel bakhoogte) dan wordt de totale hooge 175+18+3=196. Let op: Controleer in de tabel of bij de totale hoogte kast 18 vermeld staat! De maten in de tabel hebben betrekking op rolluikhoogten en niet op daghoogten. Bij grensgevallen zou de kast één maat groter uit kunnen komen. Bij een daghoogte van bijvoorbeeld 195 cm wordt de kasthoogte geen 18 cm maar 20,5 cm. Dit geeft dan een totale rolluikhoogte van 195+20,5+3=218,5. De 3 cm extra wordt geadviseerd omdat de onderlat niet geheel in de bak verdwijnt in gesloten stand en om de geleiders iets onder de waterslag (=vensterbank) te laten staan. De eerste kolom uit de tabel heeft betrekking op handmatige bedieningen, de tweede kolom op elektrische bedieningen. Het verschil hiertussen heeft te maken met het verschil in buismaat tussen handbediening en elektrisch. Let op! De tabellen van bakhoogten verschillen per type rolluik omdat de verschillende soorten lamellen een verschillende oproldiameter hebben. Kijk dus in de prijslijst bij de tabel die hoort bij het type rolluik!

Let bij het maatnemen op onderstaande punten:

  • De opgegeven maat is altijd inclusief geleiders en inclusief bovenbak.
  • Vermeld eerst de totale breedte en dan de totale hoogte.
  • Zijde van bedienen is altijd van buiten gezien ook al betreft het een binnenbediening.
  • Geef altijd aan of de bediening binnen of buiten moet komen. Indien u niets aangeeft gaan wij uit van een binnenbediening.
  • De bediening bevindt zich uiterst rechts of links van het rolluik.Let er bij een binnenbediening op of deze wel te plaatsen is. Houd daarbij rekening met bijv. de draaicirkel van een windwerkkastje, aanwezigheid van een stopkontakt bij elektrische bediening, bereikbaarheid van de bediening etc.
  • Indien een rolluik gelijk met/boven het plafond geplaatst wordt dient te worden gecontroleerd of de bediening naar binnen geboord kan worden. Laat de bak eventueel iets zakken. Let op naar buitendraaiende ramen! Elk rolluik dient onderaan een afslag te hebben m de lamellen op te laten stapelen. Indien deze afslag niet aanwezig is in de vorm van een waterslag (vensterbank) dient u een valse vensterbank bij te bestellen (meerprijs).

* De in dit formulier geadviseerde door u op te nemen maten zijn gemiddelden. In specifi eke gevallen kan of moet hiervan afgeweken worden. Derhalve kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Maatnemen rolluiken
Bovenstaande tabel heeft betrekking op Type Populair