Garantie & levertijd

Garantie.

De Multishade gordijnen zijn niet alleen mooi, maar ook van topkwaliteit. Wij geven op onze producten een garantie gedurende twee jaar op materiaal en fabricagefouten. De garantie op normale vlakhangende Multishade gordijnen geldt tot een maximale oppervlakte van 3,6 m². Reeds gemonteerde  gordijnen Multishade kunnen helaas niet meer in aanmerking komen voor vergoeding van geleden transportschade. De garantie op extreem schotelen kunnen wij garanderen als de hoogte maximaal driemaal de breedte bedraagt. De garantie op niet extreem doorhangen bovenbuis geldt tot breedtes <190 cm met maximale oppervlakte van 3,6 m². Voor alle producten die buiten de maatvoering van de prijslijst vallen en die niet volgens de vermelde productspecificaties uit de presentatie en prijzenmap geleverd worden, vervalt de garantie op het product en is het risico voor de winkelier. Wij verlenen geen garantie op vlekken welke voortkomen uit schrobben, condenswater, reinigingsmiddelen of insecten.

Levertijd

De speciaal voor uw klant op maat gemaakte  Multishade gordijnen hebben een levertijd van 10 werkdagen. Indien een stof niet meer uit voorraad leverbaar is, wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd omtrent de nalevering.

Wijzigen/Annuleren

De order kan binnen 24 uur na opdracht - uitsluitend schriftelijk (per fax of mail) - gewijzigd of geannuleerd worden.

Prijsberekening

Alle genoemde prijzen zijn consumenten verkoopprijzen inclusief B.T.W. in Euro's. Blijvende/Klaar/Productie maat naar boven afronden tot de dichtstbijzijnde afmeting in de prijslijst, voor zowel breedte- als ook hoogtemaat.