Maatnemen

Let bij het maatnemen op onderstaande punten:

  • De uitval is de lengte vanaf de muur tot de buitenzijde van de voorlijst over het scherm gemeten en niet over de grond gemeten.
  • Meet zo breed mogeijk, maar blijf vrij van uiterste hoeken van muren.
  • Bedieningszijde is altijd van buiten gezien, ook al betreft het een (elektrische) binnenbediening. Let op de aanwezigheid van een stopkontakt.
  • Vergeet niet verlengde kapsteunen bij te bestellen bij plaatsing op lage gevels.
  • Houd rekening met zijdelings zoninval; meet het scherm niet te smal. Het doek is ongeveer 17 cm smaller dan de schermmaat.

* De in dit formulier geadviseerde door u op te nemen maten zijn gemiddelden. In specifieke gevallen kan of moet hiervan afgeweken worden. Derhalve kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.