Garantie en levertijd

Garantie

Uiteraard geven wij garantie op ons product. De garantie geldt voor een periode van twee jaar in geval van fabricagefouten en/of materiaalfouten. De garantie is verder afhankelijk van de door u bestelde afmetingen. Wij verlenen een garantie tot max. oppervlakte die vermeld staan in de prijslijst. Voor alle producten die buiten de maatvoering van de prijstabel vallen en die niet volgens de vermelde productspecificatie uit de presentatie of prijzenmap geleverd worden, vervalt de garantie op het product en is het risico voor de winkelier. Wij verlenen geen garantie op vlekken welke voortkomen uit schrobben, condenswater, reinigingsmiddelen of insecten.

Levertijd

25/35/50 mm standaard 4 weken

Wijzigen/Annuleren

De order kan binnen 24 uur na opdracht - uitsluitend
schriftelijk per mail - gewijzigd of geannuleerd
worden.